Rating of fighters in category

Heavyweight

Fighter Progress
Tony Johnson
champion
1
Mukhumat Vakhaev
2
Evgeniy Goncharov
3
Salimgirey Rasulov
4
Alikhan Vakhaev
5
Daniel Omielanczuk
6
Dmitry Poberezhets
7
Denis Smoldarev
8
Daniel James
9
Ruslan Magomedov
10
Michal Martinek

Partners

На верх