Rating of fighters in category

Welterweight

Fighter Progress
Abubakar Vagaev
champion
1
Ustarmagomed Gadzhidaudov
2
Andrei Koshkin
3
Gadzhimurad Khiramagomedov
4
Murad Abdulaev
5
Ali Bagov
6
Chersi Dudaev
4
7
Vitaliy Slipenko
1
8
Altynbek Mamashov
new
9
Stanislav Vlasenko
new
10
Khuseyn Khaliev
1

Partners

На верх