Promo video for ACA 91
Promo video for ACA 92

Głosowanie

NAJLEPSZY NOKAUT W 2018 ROKU

Dziękuję za głosowanie

624 Goga Shamatava - Roman Shepherds
202 Oleg Borisov - Tiago Enrique
56 Andrey Koshkin - Yusup Umarov
1137 Shiro Rodriguez - Beslan Isaev
79 Yusup Umarov - Darren Smith J.
80 Abdul-Rahman Temirov - Denis Silva

Ranking

Mukhumat Vakhaev
1 Amir Aliakbari
2 Salimgirey Rasulov
3 Sergey Bilostonenniy
4 Tanner Boser
5 Evgeniy Erokhin
6 Denis Smoldarev
7 Daniel Omielanczuk
8 Amirkhan Isagadzhiev
9 Khanif Mirzamagomedov
10 D.J. Linderman
Dovletdzhan Yagshimuradov
1 Batraz Agnaev
2 Karol Celinski
3 Luke Barnatt
4 Amirkhan Guliev
5 Muslim Magomedov
6 Aleksey Butorin
7 Cory Hendricks
8 Muslim Makhmudov
9 Ilya Shcheglov
10 Asylzhan Bakhytzhanuly
Albert Duraev
1 Abdul-Rakhman Dzhanaev
2 Gamzat Hiramagomedov
3 Piotr Strus
4 Ibragim Chuzhigaev
5 Vyacheslav Vasilevsky
6 Nikola Dipchikov
7 Grachiya Bozinyan
8 Rodolfo Vieira
9 Maciej Rozanski
10 Baysangur Vakhitov
Albert Tumenov
1 Mukhamed Berkhamov
2 Aslambek Saidov
3 Brett Cooper
4 Arbi Agujew
5 Ciro Rodrigues
6 Ismail Naurdiev
7 Gadzhimurad Khiramagomedov
8 Ramazan Kuramagomedov
9 Imran Abaev
Ali Bagov
1 Abdul-Aziz Abdulvakhabov
2 Eduard Vartanyan
3 Ustarmagomed Gadzhidaudov
4 Shamil Nikaev
5 Andrey Koshkin
6 Yusuf Raisov
7 Joshua Aveles
8 Amirkhan Adaev
9 Rasul Shovhalov
10 Marcin Held
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wszystkie rankingi

Wiadomości

Wszystkie wiadomości

Media

Zdjęcia

Turnieje 12 Listopad 2018

Ważenie 10 Listopad 2018

Ważenie 10 Listopad 2018
Wszystkie zdjęcia
На верх